A mozgóátlag az egyik legismertebb, és legegyszerűbb technikai indikátor. Azon túl, hogy világszerte milliók használják, sok további indikátor kifejlesztéséhez is alapul szolgált. Ahogy a nevéből is adódik, a múltbeli árfolyamokat átlagolja bizonyos időintervallumra visszamenőleg, így lehetővé teszi, hogy a jelenlegi árfolyamot összehasonlítsuk az elmúlt időszak átlagával. A leggyakrabban a trend irányának és intenzitásának a meghatározására szolgál, de különböző mozgóátlagokat kombinálva, akár a trendfordulókat is előre jelezheti. A periódus számot tekintve nagyon sokféleképpen használják a mozgóátlagokat, például 50-es, 100-as, 200-as mozgóátlag. Általánosságban elmondható. hogy minél kisebb ez a szám, annál gyorsabb, és annál érzékenyebben reagál a trend változásaira.

Mozgóátlag fajtái

A mozgóátlagoknak három fő fajtáját különböztetjük meg. Az egyszerű mozgóátlag (SMA – Simple Moving Average) a múltbeli adatokat egyforma súllyal veszi számításba, attól függetlenül, hogy időben mennyire közeliek. Ahogy a neve is mutatja, ez a legegyszerűbb verzió, de nem kevésbé népszerű, mint a kifinomultabb társai. A másik két mozgóátlag az exponenciális (EMA – Exponential Moving Average), és a súlyozott (WMA – Weighted Moving Average). Mindkettő abban tér el az SMA-tól, hogy az újabb, tehát időben hozzánk közelebb álló adatokat nagyobb súllyal veszi alapul, ezáltal érzékenyebbek, és valamivel gyorsabban reagálnak a trend változásaira.

Az első dolog, amit megvizsgálunk a mozgóátlaggal kapcsolatban, hogy a vonal emelkedő, vagy csökkenő. Bikapiac esetén emelkedik a vonal, medvepiac esetén pedig csökken. A második fontos információ, hogy az árfolyam görbéje (például a gyertyák) a vonal alatt, vagy felett helyezkedik el. Ha például a mozgóátlag vonala erőteljesen emelkedik, és a gyertyák a vonal felett helyezkednek el, az erős emelkedő trendet jelez. Trendforduló esetén az árfolyam metszi az indikátor vonalát, ami szintén irányt változtat. Ezen kívül érdemes még megfigyelni, hogy mekkora távolság van a gyertyák és a vonal között. Minél jobban eltávolodik az árfolyam a mozgóátlag vonalától, annál erősebb a trend. A technikai elemzők gyakran kombinálnak két különböző periódusú mozgóátlagot a trendfordulók megállapításához. Például beállítunk egy 50-es és egy 100-es SMA-t, és azt figyeljük, hogy a gyorsabb (50-es) mozgóátlag mikor keresztezi lefelé (csökkenő trend), vagy felfelé (emelkedő trend) a lassabb mozgóátlagot (100-as).

mozgóátlag